Kobtiva
Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Franchise   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss

HVB-hem via franchise med Kognitiv- och
beteendeträning i vardagen – KOBTIVA, som metod

Om man är intresserad av att starta ett behandlingshem (HVB-hem) men inte är intresserad av att ”uppfinna hjulet på nytt” kan man ansöka om att få driva sitt behandlingshem på franchise inom SSK.

Anledningen till att vi vill ge andra denna möjlighet är att vi har sett ett mycket bra resultat i vår behandlingsmetod Kognitiv- och beteendeträning i vardagen och för att vi därför vill sprida konceptet utanför Uppsalaområdet. Idag finns det två ställen, Hoppet Skredsvik för tjejer och Vägvisare Gård (VVG) i Lillpite som drivs på franchise. Det är också flera HVB i landet som använder KOBTIVA som metod efter genomgången utbildning, bl a i Värmland, Uppsala och Jönköping.

Fördelar med att vara franchisetagare

 • Man får ett mycket väl fungerande koncept som är både evidensbaserat och prisbelönt
 • Man får allt material (lämplighetstest, journalprogram, rutiner, policys och handlingsplaner etc) som behövs för att kunna bedriva en seriös verksamhet
 • Man får grundutbildning i KOBTIVA och säkerhet
 • Man får vidareutbildning inom KOBTIVA och säkerhet
 • Man får hjälp med personalrekrytering, val av hus, ansökningsförfarandet etc
 • Man driver sin egen verksamhet men med stöd 24 timmar om dygnet
 • Man arbetar under ett välrenommerat namn - ”KOBTIVA”
 • Man kortar starttiden
 • Man ingår i KOBTIVA´s övriga marknadsföring
 • Man kan samarbeta med övriga ställen som arbetar med KOBTIVA vid problem
 • etc

För allt detta betalar man en mindre ingångsavgift och sedan en %-avgift per placering alt. en fast avgift när man kommit igång med verksamheten.

Hur man går tillväga

Man kontaktar helt enkelt Hansi Stafbom, på tel: 018-10 05 11 eller via info@ssk.se och bokar in ett första informationsmöte som sker helt förutsättningslöst.

Välkommen som franchisetagare inom SSK!

Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Franchise   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss