Kobtiva
Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Franchise   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss
Litteraturlista

Utbilda dig till KOBTIVA-tränare!

KOBTIVA® – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, är en evidensbaserad och prisbelönt behandlingsmetod för ungdomar med sociala problem.

KOBTIVA® liknar till stora delar KBT fast är pedagogik istället för terapi vilket ger andra juridiska ramar och gör det enklare men ändå minst lika effektivt som behandlingsmetod. KOBTIVA är evidensbaserad enligt samma kriterier som KBT.

Utbildningen till KOBTIVA®-tränare är på 10 heldagar (5+5), totalt 75 timmar, och du lär dig då att:

Ø Göra en beteendeanalys genom observation och skattning
Ø Kategorisera insamlad information i olika problemområden
Ø Konvertera problemområden till konkreta träningsområden
Ø Skriva en beteendeanalys och en genomförandeplan
Ø Genomföra olika typer av interventioner för att lösa de problem som finns
Ø Planera och genomföra behandlingen/träningen
Ø Arbeta salutogent med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
Ø Förebygga, hantera och efterarbeta situationer med hot och våld
Ø Planera och genomföra nätverksmöten
Ø Dokumentera behandlingen/träningen
Ø Mäta beteendeutvecklingen
Ø Skriva en vidmakthållandeplan
Ø Skriva en behandlingsrapport
Ø Utvärdera behandlingen/träningen och följa upp denna

I utbildningen ingår kurslitteratur (Powerpoint samt ett par böcker), mallar, checklistor, arbetsbeskrivningar etc. Självstudier och egen praktisk övning mellan de två blocken krävs.

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapstest. För att bli godkänd på utbildningen och erhålla diplom krävs 100 % närvaro och godkänt kunskapstest.

Utbildningen ges i centrala Uppsala, Kungsgatan 62, eller i era lokaler:

För anmälan och/eller mer information maila till: info@ssk.se.

Litteraturlista till Kobtiva

Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Franchise   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss